Báo giá tủ bếp 2021, Giá phụ kiện tủ bếp, Giá tủ bếp trọn gói.

1. Báo giá tủ bếp 2021

1 - Tủ bếp gỗ Công Nghiệp An Cường
1.1 - Tủ bếp Acrylic An Cường
Báo giá tủ bếp Acrylic An Cường
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine, dày 1.8cm Acrylic An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 5.000.000đ

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp Acrylic An Cường

1.2 - Tủ bếp Laminate An Cường
Báo giá tủ bếp Laminate An Cường
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine, dày 1.8cm Laminate An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 5.000.000đ

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp Laminate An Cường

1.3 - Tủ bếp Melamine An Cường
Báo giá tủ bếp Melamine An Cường
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine, dày 1.8cm Melamine An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 3.800.000đ

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp Melamine An Cường

1.4 - Tủ bếp MDF phun sơn
Báo giá tủ bếp MDF phun Sơn
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ phun Sơn, dày 1.8cm Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phun Sơn, dày 1.8cm 3.900.000đ
(Sơn Inchem: Liên Hệ)

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp MDF phun sơn

>>> Khách hàng muốn gia cố khoang chậu bằng nhựa Picomat chống nước thì + thêm 700k trên giá tổng

2 - Tủ bếp gỗ Tự Nhiên
2.1 - Tủ bếp gỗ Óc Chó
Báo giá tủ bếp gỗ Óc Chó
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Gỗ Óc Chó tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm Gỗ Óc Chó tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm 12.800.000đ

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp gỗ Óc Chó

2.2 - Tủ bếp gỗ Xoan Đào
Báo giá tủ bếp gỗ Xoan Đào
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Gỗ Xoan Đào tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm Gỗ Xoan Đào tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm 4.800.000đ

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp gỗ Xoan Đào

2.3 - Tủ bếp gỗ Sồi Nga
Báo giá tủ bếp gỗ Sồi Nga
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Gỗ Sồi Nga tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm Gỗ Sồi Nga tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm 3.700.000đ

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp gỗ Sồi Nga

2.4 - Tủ bếp gỗ Sồi Mỹ
Báo giá tủ bếp gỗ Sồi Mỹ
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Gỗ Sồi Mỹ tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm Gỗ Sồi Mỹ tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm 5.200.000đ

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp gỗ Sồi Mỹ

2.5 - Tủ bếp gỗ Gõ Đỏ
Báo giá tủ bếp gỗ Gõ Đỏ
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Gỗ Gõ Đỏ tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm Gỗ Gõ Đỏ tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm 11.000.000đ

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp gỗ Gõ Đỏ

2.6 - Tủ bếp gỗ Hương
Báo giá tủ bếp gỗ Hương Nam Phi
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Gỗ Hương Nam Phi phun PU 5 lớp, dày 1.8cm Gỗ Hương Nam Phi phun PU 5 lớp, dày 1.8cm 21.000.000đ

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp gỗ Hương Nam Phi

3 - Tủ bếp nhựa Picomat
3.1 - Tủ bếp 100% nhựa
3.1.1 - Tủ bếp nhựa Picomat cánh phủ   Acrylic
Báo giá tủ bếp nhựa Picomat cánh phủ Acrylic
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Nhựa đặc Picomat chống nước, dày 1.8cm Acrylic cốt nhựa Picomat chống nước, dày 1.8cm 6.300.000đ

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp nhựa Picomat cánh phủ Acrylic

3.1.2 - Tủ bếp nhựa Picomat cánh phủ   Laminate
Báo giá tủ bếp nhựa Picomat cánh phủ Laminate
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Nhựa đặc Picomat chống nước, dày 1.8cm Laminate cốt nhựa Picomat chống nước, dày 1.8cm 6.300.000đ

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp nhựa Picomat cánh phủ Laminate

3.1.3 - Tủ bếp nhựa phun sơn
Báo giá tủ bếp nhựa Picomat cánh phun Sơn
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Nhựa đặc Picomat chống nước, dày 1.8cm Nhựa Picomat chống nước phun Sơn, dày 1.8cm 5.500.000đ
(Sơn Inchem: Liên Hệ)

Xem mẫu thiết kế Tủ bếp phun sơn

3.2 - Tủ bếp nhựa kết hợp gỗ MDF
3.2.1 - Tủ bếp nhựa Picomat cánh MDF phủ Acrylic
Báo giá tủ bếp thùng Picomat cánh Acrylic An Cường
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Nhựa đặc Picomat chống nước, dày 1.8cm Acrylic An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 5.700.000đ
Thùng trên: Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine, dày 1.8cm

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp thùng Picomat cánh Acrylic An Cường

3.2.2 - Tủ bếp nhựa Picomat cánh MDF phủ Laminate
Báo giá tủ bếp thùng Picomat cánh Laminate An Cường
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Nhựa đặc Picomat chống nước, dày 1.8cm Laminate An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 5.700.000đ
Thùng trên: Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine, dày 1.8cm

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp thùng Picomat cánh Laminate An Cường

3.2.3 - Tủ bếp nhựa Picomat cánh MDF phủ Melamine
Báo giá tủ bếp thùng Picomat cánh Melamine An Cường
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Nhựa đặc Picomat chống nước, dày 1.8cm Melamine An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 4.400.000đ
Thùng trên: Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine, dày 1.8cm

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp thùng Picomat cánh Melamine An Cường

3.2.4 - Tủ bếp nhựa Picomat cánh MDF phun sơn
Báo giá tủ bếp thùng Picomat cánh MDF phun Sơn
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Nhựa đặc Picomat chống nước, dày 1.8cm Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phun Sơn, dày 1.8cm 4.700.000đ
(Sơn Inchem: Liên Hệ)
Thùng trên: Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine, dày 1.8cm

Xem mẫu thiết kế Tủ bếp phun sơn

4 - Tủ bếp inox 304
4.1 - Tủ bếp inox cánh kính
Báo giá tủ bếp inox cánh Kính
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Kính cường lực 5mm, khung viền nhôm Anode, màu tùy chọn 10.000.000đ

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp inox cánh kính

4.2 - Tủ bếp inox cánh gỗ MDF
4.2.1 - Tủ bếp inox cánh MDF phủ Acrylic An Cường
Báo giá tủ bếp inox cánh Acrylic An Cường
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Acrylic An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 7.500.000đ

 

Báo giá tủ bếp Inox kết hợp MDF, cánh Acrylic An Cường
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Acrylic An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 6.500.000đ
Thùng trên: Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine, dày 1.8cm

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp inox cánh Acrylic An Cường

4.2.2 - Tủ bếp inox cánh MDF phủ Laminate An Cường
Báo giá tủ bếp inox cánh Laminate An Cường
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Laminate An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 7.500.000đ

 

Báo giá tủ bếp Inox kết hợp MDF, cánh Laminate An Cường
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Laminate An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 6.500.000đ
Thùng trên: Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine, dày 1.8cm

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp inox cánh Laminate An Cường

4.2.3 - Tủ bếp inox cánh MDF phủ Melamine An Cường
Báo giá tủ bếp inox cánh Melamine An Cường
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Melamine An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 7.000.000đ

 

Báo giá tủ bếp Inox kết hợp MDF, cánh Melamine An Cường
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Melamine An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 5.600.000đ
Thùng trên: Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine, dày 1.8cm

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp inox cánh Melamine An Cường

4.2.4 - Tủ bếp inox cánh MDF phun sơn
Báo giá tủ bếp inox cánh MDF phun Sơn
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phun Sơn, dày 1.8cm 7.000.000đ
(Sơn Inchem: Liên Hệ)

 

Báo giá tủ bếp Inox kết hợp MDF, cánh MDF phun Sơn
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phun Sơn, dày 1.8cm 6.000.000đ
(Sơn Inchem: Liên Hệ)
Thùng trên: Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phun Sơn, dày 1.8cm

Xem mẫu thiết kế Tủ bếp phun sơn

4.3 - Tủ bếp inox cánh gỗ Tự Nhiên
4.3.1 - Tủ bếp inox cánh gỗ Óc Chó
Báo giá tủ bếp inox cánh gỗ Óc Chó
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Gỗ Óc Chó tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm 10.500.000đ

 

Báo giá tủ bếp Inox cánh gỗ Óc Chó
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Gỗ Óc Chó tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm 11.500.000đ
Thùng trên: Gỗ Óc Chó tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp inox cánh gỗ Óc Chó

4.3.2 - Tủ bếp inox cánh gỗ Xoan Đào
Báo giá tủ bếp inox cánh gỗ Xoan Đào
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Gỗ Xoan Đào tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm 7.800.000đ

 

Báo giá tủ bếp Inox cánh gỗ Xoan Đào
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Gỗ Xoan Đào tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm 6.800.000đ
Thùng trên: Gỗ Xoan Đào tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp inox cánh gỗ Xoan Đào

4.3.3 - Tủ bếp inox cánh gỗ Sồi Nga
Báo giá tủ bếp inox cánh gỗ Sồi Nga
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Gỗ Sồi Nga tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm 7.500.000đ

 

Báo giá tủ bếp Inox cánh gỗ Sồi Nga
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Gỗ Sồi Nga tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm 5.700.000đ
Thùng trên: Gỗ Sồi Nga tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp inox cánh gỗ Sồi Nga

4.3.4 - Tủ bếp inox cánh gỗ Sồi Mỹ
Báo giá tủ bếp inox cánh gỗ Sồi Mỹ
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Gỗ Sồi Mỹ tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm 8.500.000đ

 

Báo giá tủ bếp Inox cánh gỗ Sồi Mỹ
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Gỗ Sồi Mỹ tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm 7.300.000đ
Thùng trên: Gỗ Sồi Mỹ tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp inox cánh gỗ Sồi Mỹ

4.3.5 - Tủ bếp inox cánh gỗ Gõ Đỏ
Báo giá tủ bếp inox cánh gỗ Gõ Đỏ
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Gỗ Gõ Đỏ tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm 9.000.000đ

 

Báo giá tủ bếp Inox cánh gỗ Gõ Đỏ
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Gỗ Gõ Đỏ tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm 10.000.000đ
Thùng trên: Gỗ Gõ Đỏ tự nhiên phun PU 5 lớp, dày 1.8cm

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp inox cánh gỗ Gõ Đỏ

4.4 -Tủ bếp inox cánh nhựa Picomat
4.4.1 - Tủ bếp inox cánh nhựa Acrylic
Báo giá tủ bếp inox cánh nhựa Picomat phủ Acrylic
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Acrylic cốt nhựa Picomat chống nước, dày 1.8cm 7.900.000đ

 

Báo giá tủ bếp inox cánh nhựa Picomat phủ Acrylic
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Acrylic cốt nhựa Picomat chống nước, dày 1.8cm 6.900.000đ
Thùng trên: Nhựa đặc Picomat chống nước, dày 1.8cm

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp inox cánh nhựa Acrylic

4.4.2 - Tủ bếp inox cánh nhựa Laminate
Báo giá tủ bếp inox cánh nhựa Picomat phủ Laminate
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Laminate cốt nhựa Picomat chống nước, dày 1.8cm 7.900.000đ

 

Báo giá tủ bếp inox cánh nhựa Picomat phủ Laminate
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Laminate cốt nhựa Picomat chống nước, dày 1.8cm 6.900.000đ
Thùng trên: Nhựa đặc Picomat chống nước, dày 1.8cm

Xem thông tin, mẫu thiết kế Tủ bếp inox cánh nhựa Laminate

4.4.3 - Tủ bếp inox cánh nhựa phun sơn
Báo giá tủ bếp inox cánh nhựa Picomat phun Sơn
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Nhựa đặc Picomat chống nước phun Sơn, dày 1.8cm 7.200.000đ
(Sơn Inchem: Liên Hệ)

 

Báo giá tủ bếp inox cánh nhựa Picomat phun Sơn
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Nhựa đặc Picomat chống nước phun Sơn, dày 1.8cm 6.300.000đ
(Sơn Inchem: Liên Hệ)
Thùng trên: Nhựa đặc Picomat chống nước, dày 1.8cm

Xem mẫu thiết kế Tủ bếp phun sơn

⏩ Bấm vào các thẻ để xem báo giá chi tiết các loại tủ bếp ⏪


►Lưu ý:

  • Báo giá đã bao gồm cả tủ bếp trên và tủ bếp dưới, đã bao gồm toàn bộ tay nắm, bản lề và ray ngăn kéo tiêu chuẩn.
  • Báo giá tính cho tủ bếp với kích thước tiêu chuẩn: chiều cao tủ dưới 860 mm sâu 580 mm, tủ trên cao 850 mm và sâu 350 mm.
  • Các loại tủ bếp gỗ công nghiệp sử dụng cốt MDF lõi xanh chống ẩm của An Cường.
  • Các loại tủ bếp nhựa sử dụng nhựa đặc (PVC) cao cấp của Picomat.
  • Các loại tủ bếp gỗ tự nhiên đều được phun PU 5 lớp, đảm bảo chống nước và mối mọt.
  • Các loại tủ bếp inox sử dụng hoàn toàn inox 304 không gỉ, (Nội Thất Thuận Phát không thi công dòng tủ sử dụng inox 201 bởi chất liệu này rất dễ hoen rỉ, tủ xuống cấp rất nhanh).
  • Hậu tủ bếp sử dụng tấm Aluminium 0.8cm chống nước tuyệt đối, (ngoại trừ tủ bếp inox: hậu tủ chính là tấm inox 304).
  • Tất cả các loại tủ bếp được bảo hành 3 năm, bảo trì trọn đời.
  • Miễn phí hoàn toàn khảo sát, tư vấn, thiết kế 3D phối cảnh theo hiện trạng.

2. Báo giá phụ kiện tủ bếp

Hạng mục Tên sản phẩm Quy cách Đơn giá (vnđ)
Giá kệ inox Giá bát cố định inox 304 VN tầng 650.000
Giá xoong nồi cố định inox 304 VN tầng 950.000
Giá dao thớt inox 304 ray giảm chấn VN bộ 1.250.000
Phụ kiện cánh Bản lề inox 304 giảm chấn Hafele bộ 65.000
Bản lề giảm chấn Blum nhập Đức bộ 105.000
Ray bi 3 lớp ngăn kéo giảm chấn bộ 250.000
Tay nâng cánh đơn BlumK bộ 250.000
Tay nâng cánh đôi Blum bộ 2.760.000
Kính ốp bếp Kính cường lực Hải Long 8mm đơn sắc (khổ 600-700) mét dài 850.000
Kính cường lực Hải Long 8mm 3D (khổ 600-700) mét dài 1.250.000
Mặt đá bàn bếp Đá Kim Sa trung quốc (khổ 600) mét dài 1.300.000
Đá Kim Sa Ấn Độ (khổ 600) mét dài 1.600.000
Đá trắng vân mây (khổ 600) mét dài 1.200.000

»Xem toàn bộ các dòng sản phẩm phụ kiện tủ bếp


 

3. Báo giá tủ bếp trọn gói

Nhằm cung cấp báo giá nhanh nhất, chính xác nhất, cho quý khách hàng đang có nhu cầu làm tủ bếp, Nội Thất Thuận Phát xin chia sẻ công cụ tính toán giá làm tủ bếp trọn gói. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể biết con số chính xác cuối cùng, còn chần chờ gì nữa? Hãy thử ngay!

Bước 1/3

Chọn chất liệu tủ bếp

Bước 1/3

Chọn chất liệu tủ bếp

Bước 1/3

Chọn chất liệu tủ bếp

Bước 1/3

Chọn chất liệu tủ bếp

Bước 1/3

Chọn chất liệu tủ bếp

Bước 2/3

Chiều dài tủ bếp

Mét dài kép: m m

Bước 2/3

Chi phí phần gỗ tủ bếp

NA VNĐ


Bước 3/3

Chọn phụ kiện tủ bếp

Bước 3/3

Tổng chi phí cho tủ bếp

NA VNĐ

Bạn đã chọn

NA
Toàn bộ tay nắm, bản lề được cung cấp miễn phí theo bộ tủ bếp.
Miễn phí: Khảo sát, Thiết kế 3D, Vận chuyển, Lắp đặt.
Nhận miễn phí Chậu đúc 2 hố inox 304 Fulux nhập khẩu Thái Lan khi mua sắm thêm các thiết bị nhà bếp tại Nội Thất Thuận Phát.


 
 
 
 

 

 


 

»Xem thêm "Quy trình thi công và dịch vụ bảo hành các sản phẩm tủ bếp Thuận Phát"

»Xem ngay: Chương trình khuyến mãi: Tặng máy hút mùi cao cấp khi thi công tủ bếp

»Xem ngay "Những dự án đã thi công của Nội Thất Thuận Phát"

Nội Thất Thuận Phát - đơn vị thiết kế thi công nội thất hàng đầu

+ Nội Thất Thuận Phát đã có hơn 9 năm kinh nghiệm thiết kế và thi công nội thất gia đình

+ Sẵn sàng mới khách hàng về xưởng khảo sát năng lực thiết kế và thi công của công ty.

+ Miễn phí hoàn toàn phần khảo sát, lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm cho khách hàng.

+ Kết hợp chặt chẽ giữa khách hàng và nhóm thiết kế trong quá trình thiết kế nhằm tạo nên một sản phẩm mang dấu ấn phong cách của gia chủ.

+ Công ty có đầy đủ máy móc hiện đại nhất để thi công những chi tiết sản phẩm có độ khó nhất hiện nay

+ Công ty sẽ hoàn tiền cho khác hàng nếu sản phẩm không đạt như cam kết ban đầu.

+ Rất nhiều sản pẩm đã thi công nhận được sự hài lòng tuyệt đối từ khách hàng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 

Hotline 1: 0987 528 552 Hotline: 0975 377 259

Địa chỉ : 142 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội