Báo giá tủ bếp 2023, Giá phụ kiện tủ bếp, Giá tủ bếp trọn gói.

1. Báo giá tủ bếp 2023

1 - Tủ bếp gỗ MDF An Cường
1.1 - Tủ bếp Acrylic An Cường
Báo giá tủ bếp Acrylic Noline An Cường
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine An Cường, dày 1.8cm. Riêng khoang chậu nhựa Picomat chống nước Acrylic Noline An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 5.700.000đ

Xem báo giá chi tiết Tủ bếp Acrylic An Cường

1.2 - Tủ bếp Laminate An Cường
Báo giá tủ bếp Laminate An Cường
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine, dày 1.8cm. Riêng khoang chậu nhựa Picomat chống nước Laminate An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 5.700.000đ

Xem báo giá chi tiết Tủ bếp Laminate An Cường

1.3 - Tủ bếp MDF An Cường sơn Inchem
Báo giá tủ bếp MDF An Cường sơn Inchem
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm An Cường sơn Inchem, dày 1.8cm. Riêng khoang chậu nhựa Picomat chống nước Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm An Cường sơn Inchem, dày 1.8cm 5.500.000đ

Xem báo giá chi tiết Tủ bếp MDF An Cường sơn Inchem

1.4 - Tủ bếp Melamine An Cường
Báo giá tủ bếp Melamine An Cường
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine, dày 1.8cm. Riêng khoang chậu nhựa Picomat chống nước Melamine An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 4.500.000đ

Xem báo giá chi tiết Tủ bếp Melamine An Cường

2 - Tủ bếp gỗ Tự Nhiên
2.1 - Tủ bếp gỗ Óc Chó
2.2 - Tủ bếp gỗ Gõ Đỏ
2.3 - Tủ bếp gỗ Sồi Mỹ
2.4 - Tủ bếp gỗ Xoan Đào
2.5 - Tủ bếp gỗ Sồi Nga
2.6 - Tủ bếp gỗ Hương
Báo giá tủ bếp gỗ Hương Nam Phi
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Gỗ Hương Nam Phi phun PU 5 lớp, dày 1.8cm Gỗ Hương Nam Phi phun PU 5 lớp, dày 1.8cm 21.000.000đ

Xem báo giá chi tiết Tủ bếp gỗ Hương

3 - Tủ bếp nhựa Picomat
3.1 - Tủ bếp thùng nhựa cánh nhựa
3.1.1 - Tủ bếp nhựa Picomat cánh phủ   Acrylic
3.1.2 - Tủ bếp nhựa Picomat cánh phủ   Laminate
3.1.3 - Tủ bếp nhựa Picomat sơn Inchem
3.2 - Tủ bếp nhựa kết hợp gỗ MDF
3.2.1 - Tủ bếp nhựa Picomat cánh MDF phủ Acrylic


Khách hàng cũng có thể lựa chọn phương án chỉ sử dụng thùng nhựa Picomat cho phần tủ dưới, thùng tủ trên sử dụng gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine An Cường để tối ưu chi phí, giá chỉ còn 5tr9 / mét dài kép.

Xem báo giá chi tiết Tủ bếp thùng Picomat cánh MDF phủ Acrylic Noline An Cường

3.2.2 - Tủ bếp nhựa Picomat cánh MDF phủ Laminate


Khách hàng cũng có thể lựa chọn phương án chỉ sử dụng thùng nhựa Picomat cho phần tủ dưới, thùng tủ trên sử dụng gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine An Cường để tối ưu chi phí, giá chỉ còn 5tr9 / mét dài kép.

Xem báo giá chi tiết Tủ bếp thùng Picomat cánh Laminate An Cường

3.2.3 - Tủ bếp nhựa Picomat cánh MDF An Cường sơn Inchem


Khách hàng cũng có thể lựa chọn phương án chỉ sử dụng thùng nhựa Picomat cho phần tủ dưới, thùng tủ trên sử dụng gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine An Cường để tối ưu chi phí, giá chỉ còn 5tr7 / mét dài kép.

Xem báo giá chi tiết Tủ bếp nhựa Picomat cánh MDF An Cường sơn Inchem

3.2.4 - Tủ bếp nhựa Picomat cánh MDF phủ Melamine
Báo giá tủ bếp thùng Picomat cánh Melamine An Cường
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Nhựa đặc Picomat chống nước, dày 1.8cm Melamine An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 4.700.000đ
Thùng trên: Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine An Cường, dày 1.8cm

Xem báo giá chi tiết Tủ bếp thùng Picomat cánh Melamine An Cường

4 - Tủ bếp inox 304
4.1 - Tủ bếp inox cánh kính
4.2 - Tủ bếp inox cánh gỗ MDF
4.2.1 - Tủ bếp inox cánh MDF phủ Acrylic An Cường


Khách hàng cũng có thể lựa chọn phương án chỉ sử dụng thùng inox cho phần tủ dưới, thùng tủ trên sử dụng gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine An Cường để tối ưu chi phí, giá chỉ còn 6tr5 / mét dài kép.

Xem báo giá chi tiết Tủ bếp inox cánh MDF phủ Acrylic Noline An Cường

4.2.2 - Tủ bếp inox cánh MDF phủ Laminate An Cường
Báo giá tủ bếp inox cánh Laminate An Cường
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Laminate An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 7.500.000đ

 

Báo giá tủ bếp Inox kết hợp MDF, cánh Laminate An Cường
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Laminate An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 6.500.000đ
Thùng trên: Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine An Cường, dày 1.8cm

Xem báo giá chi tiết Tủ bếp inox cánh Laminate An Cường

4.2.3 - Tủ bếp inox cánh MDF phủ Melamine An Cường
Báo giá tủ bếp inox cánh Melamine An Cường
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Melamine An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 7.000.000đ

 

Báo giá tủ bếp Inox kết hợp MDF, cánh Melamine An Cường
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Melamine An Cường cốt MDF lõi xanh chống ẩm, dày 1.8cm 5.600.000đ
Thùng trên: Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine An Cường, dày 1.8cm

Xem báo giá chi tiết Tủ bếp inox cánh Melamine An Cường

4.2.4 - Tủ bếp inox cánh MDF phun sơn
Báo giá tủ bếp inox cánh MDF phun Sơn
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm An Cường phun Sơn, dày 1.8cm 7.000.000đ
(Sơn Inchem: Liên Hệ)

 

Báo giá tủ bếp Inox kết hợp MDF, cánh MDF phun Sơn
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm An Cường phun Sơn, dày 1.8cm 6.000.000đ
(Sơn Inchem: Liên Hệ)
Thùng trên: Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm An Cường phun Sơn, dày 1.8cm

Xem báo giá chi tiết Tủ bếp inox cánh MDF phun sơn

4.3 - Tủ bếp inox cánh gỗ Tự Nhiên
4.3.1 - Tủ bếp inox cánh gỗ Óc Chó
4.3.2 - Tủ bếp inox cánh gỗ Gõ Đỏ
4.3.3 - Tủ bếp inox cánh gỗ Sồi Mỹ
4.3.4 - Tủ bếp inox cánh gỗ Xoan Đào


Khách hàng cũng có thể lựa chọn phương án chỉ sử dụng thùng inox cho phần tủ dưới, thùng tủ trên sử dụng gỗ Xoan Đào để tối ưu chi phí, giá chỉ còn 7tr7 / mét dài kép.

Xem báo giá chi tiết Tủ bếp inox cánh gỗ Xoan Đào Sapelli

4.3.5 - Tủ bếp inox cánh gỗ Sồi Nga
Báo giá tủ bếp inox cánh gỗ Tần Bì (Sồi Ash)
Thùng trên, dưới Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Gỗ Tần Bì (Sồi Ash) phun PU 5 lớp, dày 2cm 7.900.000đ

 

Báo giá tủ bếp Inox cánh gỗ Tần Bì (Sồi Ash)
Thùng Cánh Đơn giá (mét dài kép)
Thùng dưới: Inox 304 dập khung, dày 0.5mm Gỗ Tần Bì (Sồi Ash) phun PU 5 lớp, dày 2cm 6.400.000đ
Thùng trên: Gỗ Tần Bì (Sồi Ash) phun PU 5 lớp, dày 1.8cm

Xem báo giá chi tiết Tủ bếp inox cánh gỗ Sồi Nga

4.4 -Tủ bếp inox cánh nhựa Picomat
4.4.1 - Tủ bếp inox cánh nhựa phủ Acrylic
4.4.2 - Tủ bếp inox cánh nhựa phủ Laminate
4.4.3 - Tủ bếp inox cánh nhựa phun sơn

⏩ Bấm vào các thẻ để xem báo giá chi tiết các loại tủ bếp ⏪


►Lưu ý:

  • Báo giá đã bao gồm cả tủ bếp trên và tủ bếp dưới, đã bao gồm toàn bộ tay nắm, bản lề và ray ngăn kéo tiêu chuẩn.
  • Báo giá tính cho tủ bếp với kích thước tiêu chuẩn: chiều cao tủ dưới 860 mm sâu 580 mm, tủ trên cao 800 mm và sâu 350 mm.
  • Các loại tủ bếp gỗ công nghiệp sử dụng cốt MDF lõi xanh chống ẩm của An Cường.
  • Các loại tủ bếp nhựa sử dụng nhựa đặc (PVC) cao cấp của Picomat.
  • Các loại tủ bếp gỗ tự nhiên đều được phun PU 5 lớp, đảm bảo chống nước và mối mọt.
  • Các loại tủ bếp inox sử dụng hoàn toàn inox 304 không gỉ, (Nội Thất Thuận Phát không thi công dòng tủ sử dụng inox 201 bởi chất liệu này rất dễ hoen rỉ, tủ xuống cấp rất nhanh).
  • Hậu tủ bếp sử dụng tấm Aluminium chống nước tuyệt đối, (ngoại trừ tủ bếp inox: hậu tủ chính là tấm inox 304).
  • Tất cả các loại tủ bếp được bảo hành 3 năm, bảo trì trọn đời.
  • Miễn phí hoàn toàn khảo sát, tư vấn, thiết kế 3D phối cảnh theo hiện trạng.

2. Báo giá phụ kiện tủ bếp

Hạng mục Tên sản phẩm Quy cách Đơn giá (vnđ)
Giá kệ inox Giá bát cố định 2 tầng inox 304 nhập khẩu (Garis/ Hafele.Cucina/ Grob/ Eurogold) bộ 1.700.000 ~2.500.000
Giá bát nâng hạ inox 304 nhập khẩu (Garis/ Hafele.Cucina/ Grob/ Eurogold) bộ 5.400.000 ~5.900.000
Giá xoong nồi ray giảm chấn inox 304 nhập khẩu (Garis/ Hafele.Cucina/ Grob/ Eurogold) bộ 1.850.000 ~2.500.000
Giá dao thớt ray giảm chấn inox 304 nhập khẩu (Garis/ Hafele.Cucina/ Grob/ Eurogold) bộ 1.850.000 ~2.500.000
Mâm xoay góc tủ inox 304 nhập khẩu (Garis/ Hafele.Cucina/ Grob/ Eurogold) bộ 1.850.000 ~2.500.000
Phụ kiện cánh Bản lề inox 304 giảm chấn Hafele bộ 75.000
Bản lề inox 304 giảm chấn An Cường.Inmudex (Đức) bộ 90.000
Ray bi 3 lớp ngăn kéo giảm chấn bộ 250.000
Piston nâng cánh đơn Hafele bộ 250.000
Tay nâng cánh đôi Blum Aventos bộ 2.900.000
Kính ốp bếp Kính cường lực Hải Long 8mm đơn sắc (khổ 600-700) mét dài 850.000
Kính cường lực Hải Long 8mm 3D (khổ 600-700) mét dài 1.250.000
Mặt đá bàn bếp Đá trắng vân mây (khổ 600) mét dài 1.200.000
Đá Kim Sa hạt trung (khổ 600) mét dài 1.300.000
Đá Solid Surface Hàn Quốc (khổ 600) mét dài 4.300.000
Đá Vicostone (nhóm A, B, C, D, E) mét vuông 4.600.000 ~9.200.000

»Xem toàn bộ các dòng sản phẩm phụ kiện tủ bếp


 

3. Báo giá tủ bếp trọn gói

Nhằm cung cấp báo giá nhanh nhất, chính xác nhất, cho quý khách hàng đang có nhu cầu làm tủ bếp, Nội Thất Thuận Phát xin chia sẻ công cụ tính toán giá làm tủ bếp trọn gói. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể biết con số chính xác cuối cùng, còn chần chờ gì nữa? Hãy thử ngay!

Bước 1/5

Chọn chất liệu tủ bếp

Bước 1/5

Chọn chất liệu tủ bếp

Bước 1/5

Chọn chất liệu tủ bếp

Bước 1/5

Chọn chất liệu tủ bếp

Bước 1/5

Chọn chất liệu tủ bếp

Bước 2/5

Chiều dài tủ bếp

Mét dài kép: m m

Bước 2/5

Chi phí phần tủ

NA VNĐ


Bước 3/5

Chọn Đá bàn bếp

Bước 4/5

Chọn vật liệu ốp tường bếp

Bước 5/5

Chọn phụ kiện giá kệ


 

Tổng chi phí bộ tủ bếp

NA VNĐ

Bạn đã chọn

NA
+ Toàn bộ tay nắm, bản lề loại tiêu chuẩn được cung cấp miễn phí theo bộ tủ bếp.
+ Miễn phí: Khảo sát, Thiết kế 3D, Vận chuyển (nội thành), Lắp đặt.
+ Nhận ngay Quà Tặng trị giá 5.950.000đ khi mua sắm thêm các thiết bị nhà bếp tại Nội Thất Thuận Phát.

 

 
 
 
 
 

Điền chính xác thông tin và nhận báo giá chi tiết bộ tủ bếp bạn vừa chọn qua Zalo

Đăng ký nhận báo giá
 

 


 

»Xem thêm "Quy trình thi công và dịch vụ bảo hành các sản phẩm tủ bếp Thuận Phát"

»Xem ngay: Chương trình khuyến mãi: Tặng máy hút mùi cao cấp khi thi công tủ bếp

»Xem ngay "Những dự án đã thi công của Nội Thất Thuận Phát"

Nội Thất Thuận Phát - đơn vị thiết kế thi công nội thất hàng đầu

+ Nội Thất Thuận Phát đã có hơn 9 năm kinh nghiệm thiết kế và thi công nội thất gia đình

+ Sẵn sàng mới khách hàng về xưởng khảo sát năng lực thiết kế và thi công của công ty.

+ Miễn phí hoàn toàn phần khảo sát, lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm cho khách hàng.

+ Kết hợp chặt chẽ giữa khách hàng và nhóm thiết kế trong quá trình thiết kế nhằm tạo nên một sản phẩm mang dấu ấn phong cách của gia chủ.

+ Công ty có đầy đủ máy móc hiện đại nhất để thi công những chi tiết sản phẩm có độ khó nhất hiện nay

+ Công ty sẽ hoàn tiền cho khác hàng nếu sản phẩm không đạt như cam kết ban đầu.

+ Rất nhiều sản pẩm đã thi công nhận được sự hài lòng tuyệt đối từ khách hàng.