Xem nhanh: 
1. Báo giá tủ bếp gỗ Óc Chó 
2. Báo giá tủ bếp gỗ Xoan Đào HAGL 
3. Báo giá tủ bếp gỗ Sồi Nga 
4. Báo giá tủ bếp gỗ Sồi Mỹ 
5. Báo giá tủ bếp gỗ Gõ Đỏ 
6. Báo giá tủ bếp gỗ Hương 

1. Báo giá tủ bếp gỗ Óc Chó tự nhiên

1.1 Báo giá tủ bếp gỗ Óc Chó tự nhiên 

báo giá tủ bếp gỗ Óc Chó

 • Báo giá đã bao gồm toàn bộ bản lề, tay nắm, và ray ngăn kéo tiêu chuẩn.
 • Gỗ Óc Chó tự nhiên loại 1 nhập khẩu 100%, được tẩm sấy chống mối mọt, chống ẩm kỹ càng trước khi gia công.
 • Toàn bộ bề mặt gỗ được sơn phủ PU 5 lớp, đảm bảo bền màu, kháng nước, kháng mối mọt.
 • Tủ bếp được bảo hành 3 năm, bảo trì định kỳ 2 lần/ năm trọn đời
 • Miễn phí hoàn toàn khảo sát, tư vấn, thiết kế 2D, 3D phối cảnh theo hiện trạng.

1.2 Báo giá tủ bếp inox cánh gỗ Óc Chó

Báo giá tủ bếp inox cánh gỗ Óc Chó

 • Báo giá đã bao gồm toàn bộ bản lề, tay nắm, và ray ngăn kéo tiêu chuẩn.
 • Inox sử dụng loại đạt chuẩn SUS304 hoàn toàn không rỉ. Bảo hành rỉ trọn đời.
 • Gỗ Óc Chó tự nhiên loại 1 nhập khẩu 100%, được tẩm sấy chống mối mọt, chống ẩm kỹ càng trước khi gia công.
 • Toàn bộ bề mặt gỗ được sơn phủ PU 5 lớp, đảm bảo bền màu, kháng nước, kháng mối mọt.
 • Tủ bếp được bảo hành 3 năm, bảo trì định kỳ 2 lần/ năm trọn đời
 • Miễn phí hoàn toàn khảo sát, tư vấn, thiết kế 2D, 3D phối cảnh theo hiện trạng.

2. Báo giá tủ bếp gỗ Xoan Đào tự nhiên

2.1 Báo giá tủ bếp gỗ Xoan Đào HAGL

Báo giá tủ bếp gỗ Xoan Đào HAGL

 • Báo giá đã bao gồm toàn bộ bản lề, tay nắm, và ray ngăn kéo tiêu chuẩn.
 • Gỗ Xoan Đào HAGL tự nhiên loại 1 nhập khẩu 100%, được tẩm sấy chống mối mọt, chống ẩm kỹ càng trước khi gia công.
 • Toàn bộ bề mặt gỗ được sơn phủ PU 5 lớp, đảm bảo bền màu, kháng nước, kháng mối mọt.
 • Tủ bếp được bảo hành 3 năm, bảo trì định kỳ 2 lần/ năm trọn đời
 • Miễn phí hoàn toàn khảo sát, tư vấn, thiết kế 2D, 3D phối cảnh theo hiện trạng.

2.2 Báo giá tủ bếp inox cánh gỗ Xoan Đào HAGL

Báo giá tủ bếp inox cánh gỗ Xoan Đào

 • Báo giá đã bao gồm toàn bộ bản lề, tay nắm, và ray ngăn kéo tiêu chuẩn.
 • Gỗ Xoan Đào HAGL tự nhiên loại 1 nhập khẩu 100%, được tẩm sấy chống mối mọt, chống ẩm kỹ càng trước khi gia công.
 • Toàn bộ bề mặt gỗ được sơn phủ PU 5 lớp, đảm bảo bền màu, kháng nước, kháng mối mọt.
 • Tủ bếp được bảo hành 3 năm, bảo trì định kỳ 2 lần/ năm trọn đời
 • Miễn phí hoàn toàn khảo sát, tư vấn, thiết kế 2D, 3D phối cảnh theo hiện trạng.

3. Báo giá tủ bếp gỗ Sồi Nga tự nhiên

3.1 Báo giá tủ bếp gỗ Sồi Nga

Báo giá tủ bếp gỗ Sồi Nga

 • Báo giá đã bao gồm toàn bộ bản lề, tay nắm, và ray ngăn kéo tiêu chuẩn.
 • Gỗ Sồi Nga tự nhiên loại 1 nhập khẩu 100%, được tẩm sấy chống mối mọt, chống ẩm kỹ càng trước khi gia công.
 • Toàn bộ bề mặt gỗ được sơn phủ PU 5 lớp, đảm bảo bền màu, kháng nước, kháng mối mọt.
 • Tủ bếp được bảo hành 3 năm, bảo trì định kỳ 2 lần/ năm trọn đời
 • Miễn phí hoàn toàn khảo sát, tư vấn, thiết kế 2D, 3D phối cảnh theo hiện trạng.

3.2 Báo giá tủ bếp inox cánh gỗ Sồi Nga

Báo giá tủ bếp inox cánh gỗ Sồi Nga

 • Báo giá đã bao gồm toàn bộ bản lề, tay nắm, và ray ngăn kéo tiêu chuẩn.
 • Gỗ Sồi Nga tự nhiên loại 1 nhập khẩu 100%, được tẩm sấy chống mối mọt, chống ẩm kỹ càng trước khi gia công.
 • Toàn bộ bề mặt gỗ được sơn phủ PU 5 lớp, đảm bảo bền màu, kháng nước, kháng mối mọt.
 • Tủ bếp được bảo hành 3 năm, bảo trì định kỳ 2 lần/ năm trọn đời
 • Miễn phí hoàn toàn khảo sát, tư vấn, thiết kế 2D, 3D phối cảnh theo hiện trạng.

4. Báo giá tủ bếp gỗ Sồi Mỹ tự nhiên

4.1 Báo giá tủ bếp gỗ Sồi Mỹ 

Báo giá tủ bếp gỗ Sồi Mỹ

 • Báo giá đã bao gồm toàn bộ bản lề, tay nắm, và ray ngăn kéo tiêu chuẩn.
 • Gỗ Sồi Mỹ tự nhiên loại 1 nhập khẩu 100%, được tẩm sấy chống mối mọt, chống ẩm kỹ càng trước khi gia công.
 • Toàn bộ bề mặt gỗ được sơn phủ PU 5 lớp, đảm bảo bền màu, kháng nước, kháng mối mọt.
 • Tủ bếp được bảo hành 3 năm, bảo trì định kỳ 2 lần/ năm trọn đời
 • Miễn phí hoàn toàn khảo sát, tư vấn, thiết kế 2D, 3D phối cảnh theo hiện trạng.

4.2 Báo giá tủ inox cánh gỗ Sồi Mỹ 

Báo giá tủ inox cánh gỗ Sồi Mỹ

 • Báo giá đã bao gồm toàn bộ bản lề, tay nắm, và ray ngăn kéo tiêu chuẩn.
 • Inox sử dụng loại đạt chuẩn SUS304 hoàn toàn không rỉ. Bảo hành rỉ trọn đời.
 • Gỗ Sồi Mỹ tự nhiên loại 1 nhập khẩu 100%, được tẩm sấy chống mối mọt, chống ẩm kỹ càng trước khi gia công.
 • Toàn bộ bề mặt gỗ được sơn phủ PU 5 lớp, đảm bảo bền màu, kháng nước, kháng mối mọt.
 • Tủ bếp được bảo hành 3 năm, bảo trì định kỳ 2 lần/ năm trọn đời
 • Miễn phí hoàn toàn khảo sát, tư vấn, thiết kế 2D, 3D phối cảnh theo hiện trạng.

5. Báo giá tủ bếp gỗ Gõ Đỏ tự nhiên

5.1 Báo giá tủ bếp gỗ Gõ Đỏ 

Báo giá tủ bếp gỗ Gõ Đỏ

 • Báo giá đã bao gồm toàn bộ bản lề, tay nắm, và ray ngăn kéo tiêu chuẩn.
 • Gỗ Gõ Đỏ tự nhiên loại 1 nhập khẩu 100%, được tẩm sấy chống mối mọt, chống ẩm kỹ càng trước khi gia công.
 • Toàn bộ bề mặt gỗ được sơn phủ PU 5 lớp, đảm bảo bền màu, kháng nước, kháng mối mọt.
 • Tủ bếp được bảo hành 3 năm, bảo trì định kỳ 2 lần/ năm trọn đời
 • Miễn phí hoàn toàn khảo sát, tư vấn, thiết kế 2D, 3D phối cảnh theo hiện trạng.

5.2 Báo giá tủ bếp inox cánh gỗ Gõ Đỏ 

Báo giá tủ bếp inox cánh gỗ Gõ Đỏ

 • Báo giá đã bao gồm toàn bộ bản lề, tay nắm, và ray ngăn kéo tiêu chuẩn.
 • Gỗ Gõ Đỏ tự nhiên loại 1 nhập khẩu 100%, được tẩm sấy chống mối mọt, chống ẩm kỹ càng trước khi gia công.
 • Toàn bộ bề mặt gỗ được sơn phủ PU 5 lớp, đảm bảo bền màu, kháng nước, kháng mối mọt.
 • Inox sử dụng loại đạt chuẩn SUS304 hoàn toàn không rỉ. Bảo hành rỉ trọn đời.
 • Tủ bếp được bảo hành 3 năm, bảo trì định kỳ 2 lần/ năm trọn đời
 • Miễn phí hoàn toàn khảo sát, tư vấn, thiết kế 2D, 3D phối cảnh theo hiện trạng.

6. Báo giá tủ bếp gỗ Hương tự nhiên

Báo giá tủ bếp gỗ Hương

 • Báo giá đã bao gồm toàn bộ bản lề, tay nắm, và ray ngăn kéo tiêu chuẩn.
 • Gỗ Hương tự nhiên loại 1 nhập khẩu 100%, được tẩm sấy chống mối mọt, chống ẩm kỹ càng trước khi gia công.
 • Toàn bộ bề mặt gỗ được sơn phủ PU 5 lớp, đảm bảo bền màu, kháng nước, kháng mối mọt.
 • Tủ bếp được bảo hành 3 năm, bảo trì định kỳ 2 lần/ năm trọn đời
 • Miễn phí hoàn toàn khảo sát, tư vấn, thiết kế 2D, 3D phối cảnh theo hiện trạng.

Dưới đây chúng tôi cung cấp công cụ báo giá tủ bếp online với đầy đủ các lựa chọn về chất liệu và phụ kiện kèm theo. Kết quả sẽ có ngay sau khi bạn cung cấp lựa chọn của mình:

Công cụ tính toán chi phí làm tủ bếp trọn gói

Xem thêm: Nên làm tủ bếp bằng chất liệu gì? - Những chất liệu làm tủ bếp phổ biến 2022

Công trình tủ bếp gỗ tự nhiên đã thi công của Thuận Phát 

- Bộ tủ bếp inox cánh phẳng bằng gỗ Óc Chó


Review tủ bếp gỗ Óc Chó tự nhiên, thiết kế cánh phẳng hiện đại

- Bộ tủ bếp gỗ Óc Chó nhà chú Long, Quan Hoa

- Bộ tủ bếp gỗ Sồi mỹ nhà chú Long, Tây Mỗ


Ảnh thực tế công trình nhà chú Long


Review Tủ bếp gỗ Sồi Mỹ - Màu sắc "hoài cổ", Thiết kế "hiện đại" - chú Long, Vinhomes Smart City, Tây Mỗ.

- Bộ tủ bếp gỗ Sồi Mỹ nhà anh Mác, Long Biên 


Ảnh thực tế căn bếp nhà anh Mác 


Review tủ bếp Inox cánh gỗ Sồi Mỹ nhà anh Mác

Địa chỉ thiết kế và thi công tủ bếp gỗ tự nhiên chuẩn giá

Công ty Cổ phần Nội thất Thuận Phát  với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội thất, chúng tôi đã thiết kế và thi công nhiều công trình.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được nhận báo giá và tư vấn miễn phí tại nhà cho không gian nhà bạn!

SHOWROOM THANH XUÂN

142 Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline:0987 528 552 
Điện thoại:0243 5658 536
Email:noithatthuanphat88@gmail.com

 • Nội Thất Thuận Phát đã có hơn 9 năm kinh nghiệm thiết kế và thi công nội thất gia đình
 • Sẵn sàng mới khách hàng về xưởng khảo sát năng lực thiết kế và thi công của công ty
 • Miễn phí hoàn toàn phần khảo sát, lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm cho khách hàng
 • Kết hợp chặt chẽ giữa khách hàng và nhóm thiết kế trong quá trình thiết kế nhằm tạo nên một sản phẩm mang dấu ấn phong cách của gia chủ
 • Công ty có đầy đủ máy móc hiện đại nhất để thi công những chi tiết sản phẩm có độ khó nhất hiện nay
 • Công ty sẽ hoàn tiền cho khác hàng nếu sản phẩm không đạt như cam kết ban đầu
 • Rất nhiều sản pẩm đã thi công nhận được sự hài lòng tuyệt đối từ khách hàng